ژول را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

بسته های هفتگی

alert-icon حتما قبل از انتخاب و خرید هر بسته هفتگی نکات قبل از خرید آن بسته را به دقت مطالعه فرمایید.
بسته سیکس پک

بسته سیکس پک

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800کالری

بسته دیتاکس

بسته دیتاکس

12روز
ناهار+ شام+ نوشیدنی‌ سم زدا
روزانه 1000- 800 کالری

بسته کتوژنیک

بسته کتوژنیک

دو وعده روزانه 2500-2000 کالری

بسته ورزشکار

بسته ورزشکار

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400 کالری

بسته ایمنی

بسته ایمنی

ناهار+ شام+ میان وعده+شات ایمنی + دمنوش +قاشق عسل
روزانه 1000 الی 1500 کالری جهت تقویت سیستم ایمنی

بسته مامانی (شیر دهی)

بسته مامانی (شیر دهی)

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400کالری

بسته بارداری

بسته بارداری

بسته مخصوص دوران بارداری
تک وعده 1000 - 700 کالری
دو وعده 2000 - 1400 کالری

بسته وجترین

بسته وجترین

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800 کالری

بسته وگن

بسته وگن

تک وعده 600 - 400 کالری
دو وعده 1000- 800 کالری

سبد خرید

سبد خرید خالی است...

ajax notification