بسته های هفتگی

کاربر گرامی:
حتما قبل از انتخاب و خرید هر بسته هفتگی نکات قبل از خرید آن بسته را به دقت مطالعه فرمایید.
بارداری

بارداری

بسته مخصوص دوران بارداری

تک وعده 700 الی 1000 کالری
دو وعده 1400 الی 2000 کالری

بسته ایمنی

بسته ایمنی

ناهار+ شام+ میان وعده+شات ایمنی + دمنوش +قاشق عسل
روزانه 1000 الی 1500 کالری جهت تقویت سیستم ایمنی

دیتاکس

دیتاکس

۱۲ روزه
ناهار+ شام+ نوشیدنی‌ سم زدا
روزانه 1000الی 800 کالری

وگن

وگن

تک وعده 600 الی 400 کالری
دو وعده 1000الی 800کالری

سیکس پک

سیکس پک

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800کالری

ورزشکار

ورزشکار

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400 کالری

کتوژنیک

کتوژنیک

دو وعده روزانه 2500-2000 کالری

مامانی (شیر دهی)

مامانی (شیر دهی)

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400کالری

وجترین

وجترین

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800 کالری