بسته های هفتگی

کاربر گرامی:
حتما قبل از انتخاب و خرید هر بسته هفتگی نکات قبل از خرید آن بسته را به دقت مطالعه فرمایید.
بسته بارداری

بسته بارداری

بسته مخصوص دوران بارداری

تک وعده 700 الی 1000 کالری
دو وعده 1400 الی 2000 کالری

بسته ایمنی

بسته ایمنی

ناهار+ شام+ میان وعده+شات ایمنی + دمنوش +قاشق عسل
روزانه 1000 الی 1500 کالری جهت تقویت سیستم ایمنی

بسته دیتاکس

بسته دیتاکس

۱۲ روزه
ناهار+ شام+ نوشیدنی‌ سم زدا
روزانه 1000الی 800 کالری

بسته وگن

بسته وگن

تک وعده 600 الی 400 کالری
دو وعده 1000الی 800کالری

بسته سیکس پک

بسته سیکس پک

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800کالری

بسته ورزشکار

بسته ورزشکار

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400 کالری

بسته کتوژنیک

بسته کتوژنیک

دو وعده روزانه 2500-2000 کالری

بسته مامانی (شیر دهی)

بسته مامانی (شیر دهی)

تک وعده روزانه 1000-700 کالری
دو وعده روزانه 2000-1400کالری

بسته وجترین

بسته وجترین

تک وعده روزانه 600-400 کالری
دو وعده روزانه 1000-800 کالری