پرداخت آنلاین شناسه پرداخت #987173

خلاصه صورت حساب
شناسه پرداخت#987173
عنوانبرنامه غذایی
توضیحاتبرنامه غذایی شخصی شما، براساس هدف و مشخصات شما توسط تیم تغذیه ژول برای مدت 2 هفته براتون تنظیم میشه. کلیه شرایط بدنی و بیماری ها و هدفتون در تنظیم این برنامه لحاظ میشه و در طول این 2 هفته مشاوره تغذیه رایگان خواهید داشت.
مبلغ قابل پرداخت300,000 تومان
اطلاعات خریدار

سبد خرید

emptycart
ajax notification